ارتفاع بدون درب  : 195 میلی متر

قطر دهانه ظرف :205 میلی متر

قطر کف ظرف : 175 میلی متر

دارای دسته پلاستیکی

قابلیت تولید در رنگهای متنوع بدنه ودرب