ارتفاع بدون درب  : 115 میلی متر

قطر دهانه ظرف : 135 میلی متر

قطر کف ظرف : 115 میلی متر

دارای دسته پلاستیکی

قابلیت تولید در رنگهای متنوع بدنه ودرب