دستگاه 250 تن کووازی

شرکت سازنده : کووازی

سال ساخت : 1972

فاصله بین میل تایبارهای دستگاه : 50 سانتی متر

میزان تزریق : 1400 گرم

دستگاه مذکور در حال راه اندازی بوده و سیستم هیدرولیک دستگاه به طور کامل در حال به روز آوری می باشد.

قسمت مواد گیری دستگاه مذکور دارای موتور جداگانه می باشد که این امر امکان بارگیری دستگاه در زمان باز و بسته شدن گیره را محقق می سازد.